TORQFANS
toggle navigation

โซลูชั่นการรวมกันของพัดลมยักษ์
เพื่อผลในการทำความเย็นที่ดีขึ้น

 
การรวมพัดลม Big Fan กับเทคนิคในการระบายอากาศต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ผลของการระบายความเย็นที่ดีกว่า หากสังเกตจะเห็นว่าพัดลมเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับวิธีการระบายอากาศอื่นๆได้  เพื่อให้ได้ระบบระบายอากาศที่ดีขึ้น 

 

พัดลม Big Fan สามารถร่วมกับเทคนิคในการระบายอากาศอื่นๆได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้พัดลมเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าพัดลม TORQ จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากแล้ว แต่การรวมพวกมันกับเทคนิคต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มระดับความสบายได้มากขึ้น

ประสิทธิภาพจากการใช้พัดลม Big Fan เท่านั้น

 

พัดลม Big Fan ช่วยสร้างการเคลื่อนไหวของอากาศทำให้คนทำงานรู้สึกว่าอุณหภูมิลดลง  ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้คนทำงานรู้สึกเย็นขึ้น โดยที่อุณหภูมิจริงของอากาศไม่ได้ลดลง - เหมือนความรู้สึกที่ลมพัดหรือลมทะเลพัดในวันร้อน

ประโยชน์: 

 • ให้ความรู้สึกเย็นลงได้ถึง 5°C

 • ช่วยสร้างลมพัดที่รู้สึกเป็นธรรมชาติซึ่งช่วยเพิ่มความสบายให้คุณ

 • ลดการสะสมของมลพิษ, เชื้อไวรัสและควัน

 • ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เพียงพอสำหรับการระบายอากาศ

ประสิทธิภาพการทำงานของ พัดลม Big Fan ร่วมกับพัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) 

 

พัดลม Big Fan สามารถทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศที่ติดบนผนัง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศและระบายอากาศที่ดี ในพื้นที่ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ในขณะที่พัดลมBig Fanกระจายอากาศในพื้นที่ทั้งหมดนั้น พัดลมระบายอากาศที่ติดบนผนังก็จะลดอากาศเสียหรืออากาศร้อนเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนอากาศ ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น การผสมผสานระบบนี้ช่วยประหยัดพลังงาน ในขณะที่ระบบก็ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์:

 • ประโยชน์ทั่วไปของพัดลม Big Fan ทั้งหมด
 • พัดลมระบายอากาศช่วยกำจัดควันและมลพิษในพื้นที่ที่สำคัญ
 • ความร้อนที่สะสมอยู่ใต้หลังคาสามารถลดลงได้
ประสิทธิภาพของพัดลม Big Fan และเครื่อง Evp

 

พัดลม Big Fan หรือพัดลม HVLS ทำงานร่วมกับเครื่อง evaporative coolers ได้เป็นอย่างดี ช่วยการกระจายอากาศเย็นทั่วทั้งพื้นที่ ระบบ Evaporative coolers ใช้น้ำเพื่อเย็นในอากาศ และทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะอากาศแห้ง การใช้พัดลม HVLS ร่วมกันจะกระจายอากาศเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบาย พัดลม HVLS ยังช่วยเรื่องการไหลของอากาศ เพื่อลดความต้องการในการใช้เครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้น การผสมผสานนี้ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือพื้นที่อุตสาหกรรม

ประโยชน์:

 • ประโยชน์ทั่วไปของพัดลม Big Fan ทั้งหมด
 • อากาศเย็นที่ออกจากเครื่อง Evaporative Cooler ช่วยลดอุณหภูมิสภาพจากแวดล้อมโดยรวม

ประสิทธิภาพของพัดลม Big Fan และเครื่องปรับอากาศ(Air)

 

พัดลม Big Fan หรือพัดลม HVLS สามารถทำงานร่วมกับระบบปรับอากาศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พัดลมBig Fan ร่วมกับระบบปรับอากาศ จะช่วยกระจายอากาศเย็นไปทั่วพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความร้อนและสร้างอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้น พัดลม HVLS ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ลดความต้องการใช้เครื่องทำความเย็นเพิ่มเติม และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการประหยัดพลังงาน

 

ประโยชน์:

 • ประโยชน์ทั่วไปของพัดลม Big Fan ทั้งหมด
 • ลดปริมาณการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ หรือเพียงแค่ปรับให้มันทำงานในระดับที่อุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อลดค่าไฟฟ้า